Vi använder Cookies för att ge dig en så bra upplevelse som möjligt.
Vision & Värdegrund
Vision 

Bohus IF Friidrott skall genom att bedriva friidrott på ungdomsnivå, utbilda friidrottare och vara en av Göteborgs Friidrott främsta ungdomsfriidrottsklubbar och bidra till sina medlemmars fysiska, psykiska och sociala välbefinnande.


Värdegrund

  • Bohus IF Friidrott vill ge alla som önskar, möjlighet att träna friidrott utifrån sina förutsättningar och ambitioner.
  • Bohus IF Friidrott vill ge dom som satsar på att bli så bra som möjligt, förutsättningar att nå dessa mål.
  • Bohus IF Friidrott vill uppnå målen genom att erbjuda friidrottsträning under kompetent ledning och där det finns stort utrymme för glädje och lek.
  • Bohus IF Friidrott vill att all idrottslig framgång skall uppnås genom rent spel och tar avstånd från all form av doping och annat fusk.
  • Bohus IF Friidrott vill att alla medlemmar även skall utvecklas som människor och tar avstånd från all form av kränkande behandling.
 
Partners
Arrangemang
Antidoping
Våra Sponsorer